Eğitim,

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

Bloom’un “Tam Öğrenme Modeli” kuramı esas alınarak hazırlanan kitaplar, bu modelin sınıfta uygulanmasına çok yönlü katkı sağlamayı amaçlanmıştır.

Bilişsel Giriş Davranışları
Derse gelmeden önce konu hakkında ön bilgiye sahip olmaktadır. Ön hazırlık aşaması için “Pratik Bilgi” bölümünü okuyabilirsiniz.

Öğrenme Sürecine Etkin Katılım
Konu ve kazanımların ders sırasında aktif olarak kavranma aşamasıdır.** “Konu kavrama”** egzersizleri ile bunu sağlayabilirsiniz.

Pekiştirme
Bilgilerin kalıcılığını sağlama aşamasıdır. “Pekiştirme” egzersizleri ile bunu sağlayabilirsiniz.

Öğrenme Eksikliklerinin Giderilmesi

A. Bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve evdeki zamanınızı yapılandırma sürecidir. “Ev Ödevleri” kitabı ile bunu sağlayabilirsiniz.
B. “Yazılıya Hazırlık” kitabı ile okuldaki yazılılara kolayca hazırlanabilirsiniz.

Dönüt Düzeltme
Kazanımlar hangi aşamada edindiğimizi test etmemizi sağlayan aşamadır. “Kazanım Testleri” ile bunu sağlayabilirsiniz.