Eğitim,

STEM-A NEDİR?

STEM-A NEDİR?

STEM+A Nedir ve Neden Önemlidir?

STEM, Science, Technology, Engineering, Math (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)’in kısaltılmasıdır.

STEM + A (Art);

Fen bilimlerinin yanında, sanat, tasarım, özgün ve farklı düşünce ekseninde öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürerek bütünsel bir eğitim anlayışı sunuyor.

STEM+A eğitim sistemi ülkemizde anaokulu çağından itibaren uygulanmakta. Fen öğretimini kapsayan alanların birbirinden ayrı olarak öğretilmesi dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu model ile öğrenciler fen bilimleri ve matematik derslerini yaşayarak ve keşfederek öğrenmeye çalışmaları desteklenir.

STEM+A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. Anasınıfı, ilk ve orta öğretim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerileri STEM+A eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.

STEM+A eğitimi ile öğrenciler; problem çözme, soru sorma, analiz etme, araştırma, eleştirel düşünme ve etkili iletişim kurarak grup olabilme becerilerini geliştiriyorlar. Çocuklar etkinlikleri STEM+A’ın 5 bileşeni açısından değerlendirip disiplinler arası öğrenmeye odaklanırlar.

  • Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM+A eğitiminden geçiyor.
  • STEM+A eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha da çok önem kazanıyor.
  • Birçok gelişmiş ülkede STEM+A eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.
  • Geleceğin meslekleri arasında favori olanlara baktığımızda; Matematikçiler, bilgisayar sistemleri analistleri, sistem yazılım geliştiricileri, medikal bilimciler, biyomedikal mühendisler ve daha sonra diğer meslekler gelmektedir.