Eğitim,

Montessori Eğitimi nedir?

Montessori Eğitimi nedir?

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952), yüzyılın başlarında her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirir. Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir. 1899’da, Roma’da yöneticilik yaptığı okulda zihinsel eksikliğin sıklıkla pedagojik bir problem olduğuna hüküm verir.

Zihin gelişimi eğitimi konusunda aradığı bilgileri Itard ve Séguin’in çalışmalarında bulur ve bu yöntemleri temel alarak kendi yöntemini geliştirir. Eğitim verdiği bir grup engelli çocuk devlet yeterlilik sınavlarında normallere yakın bir başarı gösterir.

Herkes bu başarıdan dolayı mutludur, ancak Dr. Montessori bundan o kadar etkilenir ki zekâ seviyeleri normal olan sağlıklı çocukların nasıl olup da engelli çocuklarla karıştırılacak kadar istikrarsız olabileceklerini anlamaya çalışır. Çocuklar üzerindeki araştırmaları ve zamanının aydınlarının da etkisiyle eğitim bilimlerine yönelir ve “eğitimde çocuktan hareket akımı”nı benimser.

İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş. Maria Montessori / 1907

6 Ocak 1907’de Montessori ilk çocuk evini kurar.

Casa dei Bambini Maria Montessori, 1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Bambini” de, engelli olmayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar. Zamanla devrinin ve günümüzün önemli eğitim şahsiyetlerinden biri hâline gelir ve “Montessori Eğitim Sistemi”ni oluşturur. Eğitimde çocuktan hareketi baz alan bu sisteme göre, öğretmenlerin rolü yalnızca öğrencilere rehber olmaktır. Bu düşüncesi Montessori’nin eğitim anlayışının temelini oluşturur. Geleneksel eğitimin aksine öğretmen baskın rol almaz ve çocukların her davranışını kontrol altına almaya çalışmaz.

Maria Montessori çocukların;

• özgür seçimden,
• hatalarını kendilerinin denetlemesinden,
• hareket etmekten,
• sessizlikten,
• sosyal ilişkilerinin kendileri tarafından kurulmasından,
• çevrenin düzenli ve temiz olmasından,
• özgür faaliyete dayalı bir disiplinden,
• alıştırmaların tekrarından, hoşlandıklarını gözlemledi.