Eğitim,

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi Nedir?

6 Ocak 1907’de Montessori ilk çocuk evini kurar.

Maria Montessori, 1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Bambini”de, engelli olmayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar.

Zamanla devrinin ve günümüzün önemli eğitim şahsiyetlerinden biri hâline gelir ve “Montessori Eğitim Sistemi”ni oluşturur. Eğitimde çocuktan hareketi baz alan bu sisteme göre, öğretmenlerin rolü yalnızca öğrencilere rehber olmaktır. Bu düşüncesi Montessori’nin eğitim anlayışının temelini oluşturur. Geleneksel eğitimin aksine öğretmen baskın rol almaz ve çocukların her davranışını kontrol altına almaya çalışmaz.

Maria Montessori çocukların;
• özgür seçimden,
• hatalarını kendilerinin denetlemesinden,
• hareket etmekten,
• sessizlikten,
• sosyal ilişkilerinin kendileri tarafından kurulmasından,
• çevrenin düzenli ve temiz olmasından,
• özgür faaliyete dayalı bir disiplinden,
• alıştırmaların tekrarından,
hoşlandıklarını gözlemledi.