Eğitim,

Hüseyin Kutlu İle “İslâm Medeniyetinde Kur’ân-ı Kerîm Kitâbeti

Hüseyin Kutlu İle “İslâm Medeniyetinde Kur’ân-ı Kerîm Kitâbeti

Hattat Hüseyin Kutlu Hocamızın teşrifiyle “İslâm Medeniyetinde Kur’ân-ı Kerîm Kitâbeti” konulu sohbet programına davetlisiniz. Yer: İstanbul Sultanahmet Vakfı, Sultanahmet Mah. Dalbastı Sokağı No: 4 (Sultanahmet Türbesi Bitişiği) Tarih: 23 Mayıs 2017 Salı Saat: 18.00

Allah, Kur’ân-ı Kerîm için “O’nu biz indirdik ve O’nu yine biz koruyacağız.” buyurmuştur. İlahî koruma altına alınan Kur’ân-ı Kerîm, bugüne kadar değişmeden gelmiş, kıyamete kadar da değişmeden kalacak ve yolumuz aydınlatmaya devam edecektir.

İndirildiği günden itibaren Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel şekilde yazma, okuma, anlama ve yaşama adına nice ömürler harcanmıştır.

Hüseyin Kutlu Kimdir?

1949 yılında Konya’da doğdu. 1966-1967’de Konya İmam-Hatip Okulundan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığından görev talebinde bulundu. Eskişehir Mihalıcık vaizliğine tayin edildi. Aynı sene Hattat Hamid Aytaç’dan sülüs nesih yazı meşkine başladı.

Bu arada Eczacı Hattat Uğur Derman’dan ta’lıyk meşk etti. 1970’te Sokullu Şehid Mehmed Paşa Camii’nde İmam-Hatiplik vazifesine başladı. 1974’te fakülteden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hamid Bey’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Bu camideki imameti, askerlik görevini yapmak üzere Mart 1975’te Tuzla Piyade Okulu’na gidin ceye kadar devam etti. Askerliğini Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmen olarak tamamladı.

1976’da Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatipliğinde göreve başladı. Türk-İslâm Medeniyeti’nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi.

Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra “İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami” projesini, aynı çatı altında hizmet veren Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde devam ettirdi. Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusunda açılan Türk-İslâm Sanatları 1. sergisi “Lâlezâr”ı, “İcâzet”, “Gül”, “Mevlânâ”, “50. Vus-

lat Merâsim ve Albümleri” takip etti. “Kaybolan Medeniyetimiz” (Hekimoğlu Ali Paşa Camii Hazîresindeki Tarihi Mezartaşları) kitabı, hat sanatının Necm-i Süheyl’i Hattat Şevki Efendi’nin “Amme Cüzü”, bir hak ve vatan dostu Alvarlı Efe Hazretleri’nin “Tarihçe-i Hayat” adlı biyografi eseri, “Hulâsatül-Hakâyık” adlı kitabı, bu kitaptan seçilmiş münâcaat niteliğindeki yakarışları “Nazlı Niyazlar”ı, yine hazretin divançesinden derlenen ilâhi-niyaz Cd’leri, “Türk Kültür ve Medeniyeti’nde Fatih Külliyesi” kitabını yayına hazırladı.

Bu çalışmaların yanında hat sanatında hilye, kıt’a, çeşitli orjinal istifler olmak üzere 1000’den fazla eseri koleksiyonları süslüyor. Ayrıca Adana Sabancı Merkez Camii, Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii, Aşkaabad Camii, Tokyo Camii, Amerika Maryland Camii, Moskova Merkez Camii, Konya Hacı Veys-zâde Camii, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii’nde ve daha birçok mîmarî eserde yazıları bulunmaktadır.

Hüseyin Kutlu, 2016 yılında verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün de sahibi olmuştur.

Hüseyin Kutlu Hattı Kur’ân-ı Kerîm katologuna ulaşmak için lütfen burayı tıklayın.