Eğitim,

Damla ile Bugi Sizi Okuma Yazmaya Davet Ediyor

Damla ile Bugi Sizi Okuma Yazmaya Davet Ediyor

Damla ile Bugi İlk Okuma Yazma Eğitim Seti, MEB’in yayınladığı yeni programa uygun olarak hazırlanmıştır. Kahramanımız Uzaylı Bugi, uzaydan Türkiye’ye gelen ve dilimizi okuyup yazmaya çalışan sevimli bir kahramandır.
İlk Okumaya Hazırlık aşamasındaki etkinlikler bu yaş grubu öğrencilerinin özellikleri ve motor gelişimleri (el-parmak kasları) dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler olarak planlanmıştır.
Sanat Etkinlikleri ile ilk okumaya hazırlık desteklenmiştir.

Damla ile Bugi İlk Okuma Yazma Eğitim Seti Harf Fasikülleri, dilimizdeki her ses için toplam 29 fasikül halinde Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi’nin bütün aşamalarına ve yeni harf sistemine göre (elakin, omutüy, örıdsb, zçgşcp, hvğfj) hazırlanmıştır.

Sesin Senaryosu / Her Harfe Bir Hikâye Animasyonu: Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi’nin sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme aşamasında ele alınan sesin daha kolay tanınması ve zihinde daha kolay yapılandırılması amacıyla her sese bir hikâye yazılıp animasyonlarla desteklenmiştir.

Hece – Kelime – Cümle ve Metin Oluşturma, Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi’nin son aşaması metin oluşturmadır. Yeni programa göre ilk olarak ses harf ilişkisi kavratılarak ikinci harfin öğretiminden sonra hece öğretimine geçilmiş, anlamlı hecelere yer verilmiş, oluşan hecelerden kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenmiş, oluşan her kelime ile cümle kurulmaya özen gösterilmiş, öğrencinin cümleleri kelimelerle tamamlayarak metin oluşturmayı sağlayacak etkinlikler düzenlenmiştir.

Alfabe Seviye Belirleme, her fasikülün sonunda sese ilişkin olarak bir sayfalık değerlendirme sayfası konularak, öğrencinin öz değerlendirme yapmasına imkan verilmiştir.
Alıştırmalı Çalışma Yaprakları, her harf için ortalama altı sayfa olmak üzere toplam 144 sayfalık alıştırma ödevleri hazırlanarak öğrencilerin hece, kelime, cümle, metin oluşturma, hızlı okuyabilme, ilişki kurma, söz varlığını geliştirme ve kendini ifade etme gibi temel beceriler geliştirmelerine imkân verilmiştir.

Dijital Destekli İnteraktif Etkinlikler, her öğrenciye verilen interaktif şifre sayesinde hem evde hem sınıfta interaktif öğrenme sağlanmıştır. Akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyonlara uyumlu olan dijital setimiz, 1000 sayfadan fazla interaktif dijital etkinlikleriyle eğitimi sürekli ve eğlenceli kılıyor. Öğrenciler animasyonlarla, şarkılarla, filmlerle (Her Harfe Bir Hikâye), interaktif oyunlar ve etkinliklerle okuma-yazmayı eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar.

Aile Katılımlı Ev Ödevleri, her harfle ilgili 4 sayfalık haftalık ödevler verilmek suretiyle öğrencilerin aileleriyle doğru etkileşimde bulunmasına ve konuları pekiştirirken aile katılımına imkan sağlanmıştır.
Hızlı Okuma Kitabı, Türkçe programındaki son değişiklikler ve ilk okuma-yazma sürecindeki eğitsel ihtiyaçlar dikkate alınarak öğrencilerin akıcı okumalarını desteklemek amacıyla hızlı okuma kitabımız yeniden yapılandırılmıştır.

Damla ile Bugi Matematik Öğreniyor, MEB Birinci Sınıf Yeni Matematik Programı temel alınarak hazırlanmıştır. Programın belirlediği kazanımları kolaydan zora, somuttan soyuta ele alan, öğrenci merkezli bir anlayışla hazırlanan kitabımız, eğlenceli anlatımıyla öğrencilere matematiği sevdirmeyi amaçlamaktadır.
Nalan ile Okan İlk Okuma Dizisi’nde, ilk 5 kitap 5 harf grubuna ait olacak şekilde renkli heceler ile hazırlanmıştır. Böylece öğrenme aşamasında heceleri ayırt etmek kolaylaştırılmıştır.
Standart Yazı Defterleri, Harf Örnekli Yazı Defteri ve Standart Yazı Defteri

Damla ile Bugi ilk okuma yazma eğitim seti akıllı tahta uyumlu interaktif okuma yazma programı www.e-damla.com.tr’de.

Damla ile Bugi Eğitim setini satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.