Kültür,

4 Boyutlu Eğitim Sistemi Nedir?

4 Boyutlu Eğitim Sistemi Nedir?

4 Boyutlu Ölçme-Değerlendirme Sistemi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek eğitim dünyamıza yeni bir bakış açısı kazandır maktadır. 4B Ölçme-Değerlendirme Sistemi, Bloom Taksonomisi’nin altı aşamalı yönteminin test tekniğine uyarlanmasıdır Anlama Sözlü, yazılı ve grafik iletişimi içeren öğretici mesajlardan anlam çıkarmak, fikir ve kavramları açıklamaktır. Hatırlama: Önceden öğrenilen bir bilgiyi uzun süreli bellekten geri çağırmaktır.

Bu düzeydeki testlerde, soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üzerinde verilmektedir. Bu testlerin amacı; önceden öğrenilen bilgilerin hatırlanması ve soru çözümünde kullanılarak kavranmasıdır.

Uygulama: Bir yöntemi/işlemi verilen bir durumda uygulamak veya bilgiyi yeni durumda kullanmaktır.

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin uygulanması ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu testlerin amacı; öğrencinin bilgi düzeyini ölçmektir.

Çözümleme Konuyu bileşenlerine ya da parçalarına ayırarak parçaların birbiriyle ve bütünün genel yapısı veya amacıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu belirlemektir.

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin kullanılarak daha üst düzey bilişsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bilgiler arasındaki anlam ilişkisinin keşfedilmesi hedeflenmektedir. Bu testlerin amacı; öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektir.

Özgün Düşünme Parçaları kullanarak yeni bir ürün ya da fikir oluşturmaktır.

Değerlendirme: Bir duruşu ya da kararı yargılamak , kriter ve standartlara dayalı olarak karara varmaktır.

Bu düzeydeki testlerde, “Tam Öğrenme“ nin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi hedeflenmektedir. Bu testlerin amacı; öğrencilerin bilgiyi kullanması ve kendi özgün düşünceleriyle bağımsız sorular oluşturmasıdır.